Luxor Nokia

Lite historia om företaget

 

Axel Holstensson kom till Motala 1918 och startade sin elaffär där.

 

1923 startade Axel radiofabriken Luxor.

 

Omkring 1954 började Luxor ta fram de första TV-mottagarna. TV-labbets chef Gunnar Jonsson hade

studerat TV-tekniken i USA.

 

I början av 1970-talet började tillverkningen av färg-TV av egen konstruktion, tidigare köpte man chassis

från Telefunken i Tyskland och monterade i Luxorlådor.

 

1973 firade Luxor 50-års jubileum.

 

Den 8/10 1976 härjade den stora Luxorbranden.

 

1979 övertogs Luxor av Svenska Staten och delades upp i tre bolag. Luxors konsumentelektronik AB,

Luxors Electronics AB och Luxor Datorer AB. Senare bildades också ett nytt bolag Luxor Satellite AB.

 

1984 tog Finska Nokia över Luxor. TV-tillverkningen upphörde 1992 och ersattes med tillverkning av

satellitemotagare.

 

1996 blev Autoliv delägare i Luxor Electronics AB, och tog helt över 1998.

 

Tillverkningen av satellitemotagare och digitalboxar togs över av det USA-ägda företaget SCI och pågick

till år 2002.

 

 

 

Bilder på personer i Luxors ledning

 

 

Luxors grundare

Axel Holstensson

 

VD Sture Näslund

VD Gustav Carlqvist

VD Alf Björklund

VD Åke Johansson

VD Kurt Palmstam

 

 

Receptionen på senare tid

 

 

Bilder på några tavlor som hängde i receptionen

 

 

Den här boken vill jag starkt rekommendera, för att få mer vetskap

om Luxor och dess grundare

 

Copyright © 2012 . All Rights Reserved